$268

48 í boði/in stock

Lýsing / Description

Myndröð sem byggir myndefni sitt á greiningu á fornri tjörn í Britz í Neu-Kölln í Suður-Berlín í Þýskalandi. Heiti verksins er það sama og nafn tjarnarinnnar Fennpfuhl, sem merkir „mýrartjörn“. Tjörnin er í grunninn náttúruleg og við hana hafa fundist mannvistarleifar eftir slavneska ættbálka sem bjuggu í nágrenni Berlínar á 10. öld. Tjörnin birtir þannig marglaga sjónræna og heyranlega þætti — hún er náttúra sem birtist í flóknu samspili gróðurs, vatns, söngs, og ljóss; hún birtir okkur líka spegilmyndir nútímahúsanna sem umkringja hana í allar áttir.
Vídeóhluti verksins er 2 rása vídeóverk þar sem gengið er meðfram tjörninni í báðar áttir, klippt út frá reglu sem byggir á aukastöfum tölunnar pí. Rásirnar eru 2 í sýningareintaki verksins, til sýningar á tveimur 4K skjávörpun í innsetningu. Í útgáfu verksins til almennra nota eru báðir hlutar verksins samsettir í eina rás, 4K, til sýningar á skjá.
A work that is a representation of an ancient pond located in Britz in Neu-Kölln in the south of Berlin in Germany. The name of the work, Fennpfuhl, is the same as the name of the pond, meaning „a pond in the marsh“. The pond seems to be of a natural origin and on its banks there have been found archaelogical remains attributed to the slavic tribes living in the area before the year 1000. The pond thus presents us with a multilayered visual and auditory experience—it is natural in the chaos and complexity of fauna, water, song, and light; it also presents us with the dark mirror image of the modernist buildings that surround it on all sides.
This is the video part of the work, a 2 channel video projection made by walking round the pond in both directions, edited in accordance with a series of numbers derived from the digits of hexadecimal pi. The exhibition version of the work is delivered as two 4K channels to be shown side by side in exhibition. The private version is sold with both frames edited together in a 4K video for exhibition on a screen.

Nánar / More info

Gerð eintaks