Fennpfuhl, 2018, vídeóinnsetning/video installation

$6,064

8 í boði/in stock

Lýsing / Description

Vídeóverk sem byggir myndefni sitt á greiningu á fornri tjörn í Britz í Neu-Kölln í Suður-Berlín í Þýskalandi. Heiti verksins er það sama og nafn tjarnarinnnar Fennpfuhl, sem merkir „mýrartjörn“. Tjörnin er í grunninn náttúruleg og við hana hafa fundist mannvistarleifar eftir slavneska ættbálka sem bjuggu í nágrenni Berlínar á 10. öld. Tjörnin birtir þannig marglaga sjónræna og heyranlega þætti — hún er náttúra sem birtist í flóknu samspili gróðurs, vatns, söngs, og ljóss; hún birtir okkur líka spegilmyndir nútímahúsanna sem umkringja hana í allar áttir.
Þetta er 2 rása vídeóverk þar sem gengið er meðfram tjörninni í báðar áttir, klippt út frá reglu sem byggir á aukastöfum tölunnar pí í sextánda kerfi. Rásirnar eru 2 í sýningareintaki verksins, til sýningar á tveimur 4K skjávörpun í innsetningu.

||

A video work based on the research into the origins of an ancient pond in Britz in Neu-Kölln in southern Berlin, Germany. The name of the work is the same as the name of the pond Fennpfuhl, which means “bog pond”. The pond is basically natural and human remains from Slavic tribes that lived near Berlin in the 10th century have been found next to it. The pond thus displays multifaceted visual and audible elements—it is nature that appears in the complex interplay of vegetation, water, song, and light; it also shows us the reflections of modern houses that surround it in all directions.
This is a 2-channel video work where you walk along the pond in both directions, cut from a rule based on the decimal places of the number pi in the sixteenth system. The channels are 2 in the exhibition copy of the work, for showing two 4K screens in installation.

Nánar / More info

Gerð eintaks

Eintak til einkanota / Private copy